Muskel & Ryggmottagning

God relation till sig själv är det viktigaste i livet.
Tag Steget IDAG och Må Bättre IMORGON!

Jag behandlar kroniska och akuta besvär i muskler, leder och idrottsskador.
Jag vänder mig till både privatpersoner och företagskunder.

Naprapati

Naprapaten arbetar främst med sina händer och använder sig av olika behandlingsmetoder utifrån ett funktionstänkande som baseras på vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet. Naprapatins grund är helhetstänkande med fokus på att hitta anledningen till att smärtan uppkommer. Utifrån detta perspektiv arbetar Muskel & Ryggmottagning med behandlingsmetoder så som manipulation och mobilisering (korrigering av leder) i kombination med mjukdelsbehandlingar (massage och stretching). Muskel & Ryggmottagning arbetar också med akupunktur i kombination med mjukdelsbehandling, ergonomi, träningsråd, näringslära, och ger föreläsningar om välbefinnande och coachning.

Syftet med behandlingen är att återställa funktion i rörelse- och stödjeorganen vilket innebär att utreda, behandla och förebygga smärttillstånd och funktionsrubbningar. Först behandla smärtan och sedan se till att den inte kommer tillbaka. I rehabiliteringen involveras patienten att vara aktiv, vilket är en förutsättning för långsiktiga resultat. Behandlings syftet är att hjälpa dig med en snabb återgång till arbetslivet efter dina besvär och att bibehålla ett välbefinnande.

Utöver att behandla nedsatt funktion och smärta i ryggradens alla delar behandlar en naprapat även besvär från kroppens alla övriga leder samt specifika smärttillstånd och diagnoser, som huvudvärk, migrän, tennisarmbåge, ischias, benhinneproblematik, löpar- och hopparknä, nack- och axelbesvär, idrottsskador och ryggskott.

Diagnoser

Ryggskott, nackspärr, löparknä, axelproblem, huvudvärk, höftproblem med mera.

Huvudvärk

Nackspärr

Axel/ Skuldersmärtor

Frozen Shoulder – Frusen Skuldra

Ont i Bröstryggen

Ont i Ländryggen

Ont i Höften

Ischias

Ont i Knät

Idrottsskada

Historik

I över 25 år har jag på Muskel & Ryggmottagning arbetat för att hjälpa personer att bli smärtfria eller lindra deras besvär. Jag brinner för att ge dig ett friskare liv och ett ökat välbefinnande. Verksamheten inriktar sig främst på kroniska smärta och förebyggande åtgärder. Min målsättning är att hjälpa dig att komma tillbaka efter en skada, upprätthålla en sund livsstil och att uppnå dina personliga mål i livet. Behandlingens syfte är att återställa kroppens rörelsefunktion genom att undersöka, behandla och förebygga smärttillstånd och funktionsrubbningar i framtiden. Muskel & Ryggmottagningen använder sig av behandlingsmetoder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. I goda händer – när du behöver hjälp.

För mig handlar det om att lyssna på dig och din upplevelse och sedan lyssna på din kropp. Vad är det egentligen den säger? Att du har ont i ryggen kan ha orsaker i magen eller i knäet. Våra kroppar är väldigt smarta och kompenserar gärna för att du ska slippa ha ont i den del av kroppen som inte mår bra.

Smärta är en universal orsak till att patienter söker vård. Smärta är ett tillstånd som kan består av ett flertal symptom som kan påverka en individs välbefinnande och hämma den allmänna funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Alla patienter använder olika ord för att beskriva sin smärta och inom vetenskapen säger man ofta att smärta består av både sensoriska, affektiva och kognitiva dimensioner. Smärta är en personlig erfaren förnimmelse, vilket försvårar att ge ett klart och tydligt begrepp. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår ofta smärta som en följd av nedsatt funktion.

Vårt mål är att hjälper dig att komma tillbaka efter en skada, bibehålla en hälsosam livsstil och att nå dina personliga mål i livet.

Jamila El Abed Karlberg
Legitimerad naprapat

 • Examen från Naprapathögskolan 1991, legitimation från Socialstyrelsen 1994.
 • Anställd som naprapat på Smärt och Ryggintensiven i Ängelholm från 1991–1994
 • Flyttade till Göteborg och grundade Muskel & Ryggmottagning 1996.
 • Mitt stora intresse är att hjälpa människor att må bättre genom att höja sitt välbefinnande, hitta balans och harmoni i sina liv. Det viktigaste för mig är att arbeta med helhetstänkande, genom att samtala få jag en helhetsbild av din smärta och hur den påverkar dig som person.
 • Tidigare arbetat inom omsorg och rehabilitering som undersköterska inom kärlkirurgi och operation.

Utbildning

 • 2019 Certifierad inom individ- och verksamhetsutveckling för ledare och medarbetare via Vägen Upp 2019.
 • 2017 kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap från högskolan i Skövde.
 • 2008 intramuskulär stimulering, (dry needling)
 • 1994 steg 1 & 2 idrottsmedicin (SFAIM)
 • 1991 examen från Naprapathögskolan

Tag Steget IDAG

Tag Steget IDAG

Tag Steget IDAG

Tag Steget IDAG

Tag Steget IDAG

Må Bättre IMORGON!

Må Bättre IMORGON!

Må Bättre IMORGON!

Må Bättre IMORGON!

Må Bättre IMORGON!

Coaching

 • Behöver du förbättra ditt självförtroende och få nya perspektiv på din situation och dina utvecklingsmöjligheter?
 • Vill du reflektera över vad nästa steg i din utveckling kan vara?
 • Vill du hjälpa dig själv och andra att maximera din och deras potential?
 • Vill du få inblick och utveckla ditt personliga ledarskap?

Coachingsprocessen handlar om att reflektera och bli mer medveten om sina styrkor, tankesätt, känslor, beteenden, värderingar, drivkraft och kommunikation.

Genom ett coachande förhållningssätt hjälper jag dig i ett inre förändringsarbete i syfte att förbättra och öka din självkännedom och få nya perspektiv. Jag hjälper dig att öka dina möjligheter att påverka din egen utveckling och andras utveckling framåt. Först ska du kunna leda dig själv som ledare för att sedan kunna leda andra. Du kommer att få ökad förståelse och insikt i varför du och andra människor i olika situationer tänker, reagerar och agerar som de gör. Du får kunskaper och verktyg som kan underlätta vägen framåt genom att identifiera hinder på vägen och komma på egna lösningar för att uppnå dina mål.

Som personlig ledare, chef och nyckelperson kommer du att lära dig:

 • Prestera bättre genom en ökad medvetenhet om vilka dina signaturstyrkor är
 • Lyssna och se människor på ett närvarande sätt
 • Skapa ökad tillit och förtroende hos andra människor
 • Skapa insikt för att kunna kommunicera
 • Framföra ditt budskap i samtal på ett tydligt sätt
 • Hjälpa dig själv och medarbetare att fatta beslut på ett resultatfokuserat sätt
 • Ha en ökaförståelse för ditt och andras känslomässiga tillstånd